NVBI houdt voorlichtingsbijeenkomst (aspirant) Informaticadeskundigen


Utrecht, 20110228 -- Op 22 maart 2011 van 17:00-19:00u organiseert de Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen NVBI een voorlichtingsbijeenkomst over het (aspirant-)lidmaatschap, hoe u een beëdigd informaticadeskundige kunt worden, de wijze waarop de NVBI hierbij helpt, uitleg over de extra voordelen en toegevoegde waarde van het lidmaatschap van de NVBI.

De Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen NVBI is de beroepsvereniging van specialisten op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. De beëdigde leden van de NVBI zijn onafhankelijke deskundigen die complexe en cruciale ICT-projecten voorbereiden en begeleiden. Met hun gedegen ervaring en expertise in het plannen, uitvoeren en beoordelen van informaticaprojecten worden NVBI-leden tevens ingeschakeld bij bijvoorbeeld aanbestedingen, projectaudits en om conflicten te beslechten.

Voor het programma en aanmelding zie http://www.nvbi.nl/voorlichting

Aansluitend aan de voorlichtingsbijeenkomst organiseert NVBI een studiebijeenkomst over het INK Managementmodel. Deelnemers aan de voorlichtingsbijeenkomst zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Aan deelname aan deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

E secretaris@nvbi.nl


Deel: ' NVBI houdt voorlichtingsbijeenkomst (aspirant) Informaticadeskundigen '
Lees ook