Academisch rendement voor beleggers


Nieuw platform voor wetenschappelijke investeringsmodellen

AMSTERDAM, 20111206 -- Professionele beleggers krijgen nieuw gereedschap om wetenschappelijk getoetste handelsmodellen te gebruiken en extra rendement te genereren bovenop het ‘normale’ rendement van de markt. Vanaf nu kunnen beleggers deze handelsmodellen gemakkelijk vinden, toepassen en actief volgen via het Alpha Platform van Research Unlimited.

Dit platform ontsluit academisch getoetste, volledig transparante en robuuste handelsmodellen met een gedegen track record en aantoonbare meerwaarde. Deze modellen maken gebruik van actieve strategieën, gebaseerd op technische, fundamentele en kwantitatieve analyse. “Zo kan op eenvoudige en vooral betere wijze portefeuillerisico worden geminimaliseerd en beleggingsresultaat worden geoptimaliseerd.”, aldus Bob Emanuels, Senior Partner van Research Unlimited.

Veel wetenschappelijk onderzoek naar lucratieve handelsmodellen is ongebruikt op de plank blijven liggen of slechts beschikbaar voor een selecte groep beleggers. “Daardoor worden veel beleggingsbeslissingen genomen op basis van subjectieve analyses en zijn deze vaak gebaseerd op schijnlogica, vuistregels en aannames, waarvan onduidelijk is of ze überhaupt goed werken. Het gevolg is teleurstelling en frustratie, omdat verwachtingen voor wat betreft rendement en risico achteraf niet blijken te stroken met de realiteit”, zo zegt Cees Quirijns, de andere Senior Partner van Research Unlimited.

De innovatie van het Alpha Platform ligt in de mogelijkheid om verschillende actieve en passieve strategieën met een eigen weging in één portefeuille samen te voegen en te volgen. Van deze samengestelde portefeuille worden de resultaten en statistieken over de laatste 15 jaar doorlopend berekend. Zo kan op maat worden aangesloten bij het individuele doelrisicoprofiel van iedere belegger. Quirijns: “De toegevoegde waarde van actief beleggen wordt daarmee direct inzichtelijk en praktisch bruikbaar. Dat geeft beleggers vaste grond onder de voeten bij het nemen van hun beslissingen.”


Over Research Unlimited

Research Unlimited B.V. opgericht in 2003, is een Investment Research onderneming en stelt aan Financiële Professionals een set van hulpmiddelen ter beschikking, waarmee zij in staat zijn om op objectieve en reproduceerbare wijze wetenschappelijk onderbouwde beleggingsbeslissingen te nemen, teneinde portefeuillerisico te minimaliseren en beleggingsresultaat te optimaliseren.

Research Unlimited beheert geen geld van derden en verstrekt geen beleggingsadvies. Voor meer informatie zie www.researchunlimited.nl.


Deel: ' Academisch rendement voor beleggers '
Lees ook