Job Cohen spreekt over 'Zijn "we" er nog'?


Zondagmiddag 6 november, De Rode Hoed Amsterdam

AMSTERDAM, 20111026 -- PvdA-leider Job Cohen spreekt op de najaarsbijeenkomst van de Banning Werkgemeenschap over het thema ‘Zijn “wij” er nog?’ dat handelt over de spanning tussen vrijheid, verantwoordelijkheid en gemeenschap. De bijeenkomst op zondagmiddag 6 november wordt gehouden in De Rode Hoed in Amsterdam en begint om 14.30 uur.

Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan samen in de traditie van de PvdA. Maar hoe om te gaan met de spanning tussen individuele autonomie en het belang van de gemeenschap?

Op de voorjaarsbijeenkomst van de Banning Werkgemeenschap betoogde Harry Kunneman dat de ‘grote verhalen’ hun zingevende en bindende kracht verloren hebben. Waarden als gemeenschappelijkheid, verbondenheid, eenheid, geborgenheid kunnen niet op tegen de aantrekkingskracht van de huidige economie. Probleem voor sociaal-democraten is dat individualisering en autonomie uit zichzelf niet leiden tot solidariteit. Hoe dit te organiseren nu solidariteit een individuele keuze lijkt te zijn geworden?

Zondagmiddag 6 november, De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam. Zaal open 14 uur, Aanvang 14.30 uur. Slot uiterlijk 17 uur. Toegang gratis. Opgeven bij: secretariaat@Zingeving.net of bel 035 – 602 4951.


Deel: ' Job Cohen spreekt over 'Zijn "we" er nog'? '
Lees ook