Lezing door Rowan Williams, voormalig bisschop van Canterbury


Religious Language under Pressure

NIJMEGEN, 20131029 -- Het rigide secularisme van onze tijd vraagt van gelovigen om in algemene, begrijpelijke taal over hun geloof te spreken. Maar de taal van geloven is een bijzondere taal van ervaring, geschiedenis en beleving, en in zoverre radicaal anders dan ‘gewone’ taal. Als een samenleving wil dat je alles wat anders is aflegt om volwaardig lid te kunnen zijn, worden mensen gemarginaliseerd. Dit gevoel van niet jezelf mogen zijn leidt, volgens Rowan Williams, voormalig bisschop van Canterbury, tot fundamentalisme en conflict. Theoloog Stephan van Erp gaat met Williams in gesprek en Balkan/Klezmerband Mizrakh zorgt voor de muziek.

Christenen die overhoop liggen met moslims, gelovigen met ongelovigen – hoe komt het toch? Volgens Rowan Williams speelt taal een cruciale rol.

Zijn nieuwe boek Geloof in de publieke ruimte is een pleidooi voor een samenleving waarin iedereen mag meepraten én op eigen wijze een bijdrage mag leveren.

De voertaal is Engels.

Rowan Williams is hoogleraar aan de Universiteit van Cambridge, lid van het Britse Hogerhuis en was van 2002 tot 2012 het hoofd van de anglicaanse kerk. Stephan van Erp, universitair docent Systematische theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is gespreksleider.

Vrijdag 13 december 2013 | 20.00 - 22.00 uur | Aula Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2

Deelname: € 9,50 | medewerkers en Vrienden van de RU € 7,- | studenten gratis

Meer informatie en inschrijven op  www.ru.nl/sp/williams

Dit is een lezing van het Soeterbeeck Programma van de Raboud Universiteit Nijmegen, het Tijdschrift voor Theologie, de Stichting Edward Schillebeeckx, Uitgeverij Skandalon en de Oud Katholieke Kerk Nederland.

Stephan van Erp verzorgt op woensdag 20 november 2013 een inleidend college over Rowan Williams. 20.00 - 21.30 uur, Collegezalencomplex Radboud Universiteit Nijmegen. www.ru.nl/sp/inleidingwilliams


Deel: ' Lezing door Rowan Williams, voormalig bisschop van Canterbury '
Lees ook