Uitnodiging persconferentie Commissaris van de Koningin in Friesland

DIJKEN, 20060616 -- Van 26 juni t/m 1 juli aanstaande wordt in Fryslân het grote vaarevenement Friesland Vaart gehouden. Dit evenement vindt één keer in de vier jaar plaats met als doel Fryslân als dé waterprovincie van Nederland te promoten. In deze derde editie van Friesland Vaart, waaraan zo'n 600 boten zullen deelnemen, staan toeristische en culturele aspecten centraal. Daarnaast nemen deze keer ook de laatste ontwikkelingen op het gebied van watertechnologie een belangrijke plaats in. Organisaties als Watercity International, Mopark en het wetenschappelijk Instituut Wetsus zijn de watertechnologische partners van Friesland Vaart.


Aan de vooravond van dit grootschalige en meerdaagse evenement geeft de organisatie, mede op initiatief van de Commissaris van de Koningin in Fryslân de heer Nijpels, een persconferentie waarin actualiteiten en achtergronden rondom Friesland Vaart nader worden toegelicht.

Datum : 19 juni 2006
Tijd : 10.15 uur
Plaats : Diken, Langweer

Programma

Welkomstwoord door de heer E.H.T.M. Nijpels
* De heer J.H.J. Pâques, voorzitter Stichting Friesland Vaart geeft een toelichting op de doelstelling en beleid.
* Toelichting op de actuele en vernieuwende ontwikkelingen op het gebied van watertechnologie in de provincie Fryslân door de heer prof. Dr. In. C.J.N. Buisman, wetenschappelijk directeur van Instituut Wetsus en hoogleraar aan de universiteit van Wageningen.
Aan de orde komen nieuwsfeiten over ontzoutingstechnologie, blue-energy (energiewinning uit zoet- en zout water), nieuw systeem ter vervanging van rioleringen en internationale ontwikkelingen van het wetenschapsinstituut Wetsus.
* Toelichting op vaarroutes en culturele programma's door mevr H. Boesjes, projectdirecteur Friesland Vaart
* Mevr. Y.Bleize, wethouder van Leeuwarden licht het slotspektakel in Leeuwarden toe.
* Toelichting werkwijze persprocedure tijdens het evenement.

We willen graag weten of u bij de persconferentie aanwezig kunt zijn.
Wilt u zo vriendelijk zijn bijgevoegd antwoordformulier aan ons te retourneren. Ook kunt u zich aanmelden door een mailbericht te sturen naar p.poortinga@frieslandvaart.nl.
Een routekaartje sluiten we bij na aanmelding

Wilt u vooraf meer informatie over de persconferentie dan kunt u contact opnemen met Alfred Knorr, communicatie- en promotiecoördinator. Hij is bereikbaar via 06 51 59 73 36 of via ons projectbureau.

Wij hopen u maandag aanstaande als onze gast te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,


Jos Pâques
Voorzitter Stichting Friesland Vaart

Deel: ' Uitnodiging persconferentie Commissaris van de Koningin in Friesland '
Lees ook