Den Haag schatrijk door Noordpool-claim


Noordpool-claim als kerstgeschenk voor alle stadsbestuurders van Den Haag

DEN HAAG, 20071226 -- Wim Deetman en de andere leden van het College van Burgemeester en Wethouders van Den Haag zijn mede-eigenaar geworden van de claim op de Noordpool, die door Harald van Reenen is ingesteld zoals op de website www.giantclaim.com door hem uiteengezet wordt. Zij ontvangen van TCS The Children's Sustainability Fund ieder als kerstgeschenk een certificaat van de claim op naam. De leden van het college zijn : Wim Deetman, Jetta Klijnsma, Sander Dekker, Bert van Alphen, Marnix Norder, Frits Huffnagel, Rabin Baldewsingh, Henk Kool en Peter Smit. Zie www.denhaag.nl .

De geschenkenregeling van de gemeente ( artikel 5.1 en 5.2 ) schrijft voor dat geschenken met een waarde van 50 euro of meer in een register bijgeschreven moeten worden. Een geschenk met een waarde van meer dan 50 euro mag niet door de bestuurder zelf behouden worden. Zo'n geschenk wordt eigendom van de stad ( lees van alle inwoners ).

Omdat volgens wetenschappers de Noordpool in de zomer van 2013 al ijsvrij is, zal zo spoedig mogelijk moeten komen vast te staan of en door wie de onmetelijke rijkdommen van de Noordpool geexploreerd mogen worden. Den Haag is als WORLD LEGAL CAPITAL de uitgelezen locatie voor de beantwoording van dat vraagstuk.

Ook Al Gore heeft als kerstgeschenk een certificaat van de Noordpool-claim op naam gekregen.


Zie artikel van Karel Kinp met foto in NRC-Handelsblad van 13-12-2007 Noordpool in zomer 2013 ijsvrij.


Deel: ' Den Haag schatrijk door Noordpool-claim '
Lees ook