Passend onderwijs voorbeeld voor Rusland


Onderwijsseminar 15 juni in Den Bosch

DEN BOSCH, 20120608 -- Vanuit Rusland is grote belangstelling voor het passend onderwijs in Nederland. Dat stelt internationaal onderwijsexpert Hans Burgmans van de KPC Groep in Den Bosch. Hij vertelt erover tijdens het seminar “Onderwijsvernieuwing samen met Rusland” dat 15 juni in Den Bosch wordt gehouden.

Als het gaat om samenwerking met Rusland, is enige Nederlandse bescheidenheid gepast, aldus Hans Burgmans. 'Het sociaal-constructivisme, de basis van het Nieuwe Leren, maar ook de meeste andere concepten binnen het Nederlandse onderwijs, vinden hun oorsprong in de Russische leerpsychologie.'

Het Russische onderwijs is niet beter of slechter, maar anders. Zo heeft Rusland, als uitgestrekt en dunbevolkt land, ervaring met heel kleine scholen met soms minder dan tien leerlingen. 'In Nederland speelt het probleem van de krimp bij veel basisscholen. Het is interessant om te zien hoe ze in Rusland de kwaliteit binnen zo'n kleine school handhaven.'

Andersom is er belangstelling voor het passend onderwijs. Doelstelling daarvan is om kinderen die meer zorg nodig hebben met extra ondersteuning zo lang mogelijk binnen het reguliere onderwijs te houden. Rusland wil deze leerlingen nu ook extra aandacht geven.

'De focus daar, ligt vaak op de besten. Het gaat om presteren, vooral in de exacte vakken. Zo zijn er naast de bekende Olympiades ook prijzen voor de hoogste “Cito-scores”. In Nederland is zoiets onbekend.'

Uitstekende leerlingen, met name in de stad, worden zo snel mogelijk op speciale scholen geplaatst. De “mindere goden”, met name op het platteland, zorgen voor de gemiddeld lage scores. 'Terwijl Rusland internationaal, als je het afmeet aan onder meer het aantal promoties, juist heel goed uit de bus komt.'

Ook kijkt men in Rusland naar de relatie tussen privatisering en innovatie. 'De meeste scholen in Nederland zijn zelfstandige rechtspersonen, in contrast met Rusland, waar scholen rechtstreeks onder de overheid vallen. Het Nederlandse onderwijs is vrij innovatief. We vermoeden dat er een sterk verband bestaat tussen tussen autonomie en innovatie.'

Tijdens het seminar 15 juni van Venster naar Rusland zal Hans Burgmans verder op deze en andere onderwerpen ingaan. Andere docenten zijn Sergey Mukhin, Director Advanced Training van de Trade Academy of the Russian Federation in Moskou, internationaal coördinator Jacques Bazen van Saxion Hogescholen in Enschede en projectleider Theo van der Voort van het Gymnasium in Apeldoorn. Meer informatie is te vinden op www.vensternaarrusland.nl.


Deel: ' Passend onderwijs voorbeeld voor Rusland '


Lees ook