Piraten openen tegenaanval op Stichting BREIN


Piratenpartij daagt Stichting BREIN

DEN HAAG, 20120416 -- De Piratenpartij Nederland is zojuist een procedure gestart om de Stichting Bescherming Rechten Entertainment INdustrie te dagvaarden in een zogenaamd executiegeschil. De Piratenpartij is van mening dat executie van de ex parte onmiddelijk opgeschort moet worden, omdat de beschikking op een oneigenlijke manier verkregen is. Voorts is zaterdagavond gebleken dat Brein de verkregen ex parte misbruikt om onder dreiging van het verbeurd verklaren van boetes vergaande extra eisen te stellen, die de werking van de onderliggende beschikking op onaanvaardbare wijze oprekken.

Evidente Misslag
De Piratenpartij maakt onder andere bezwaar tegen het feit dat de rechtbank ons uitdrukkelijke en valide verzoek om gehoord te worden naast zich neer heeft gelegd. Dit steekt te meer daar Brein zelf wel in staat gesteld is geweest om met een aangepaste eis te komen nadat ons grijsmakingsverzoek in eerste instantie succesvol was. De Piratenpartij maakt ook bezwaar tegen het absurd hoge toegwezen boetebedrag van €10.000 per dag(deel) tot een maximum van €1.000.000.
De Piratenpartij is een jonge politieke partij met alleen inkomsten uit donaties en lidmaatschapsgelden. Door een jonge politieke partij met een maximale boete te dreigen die vier maal hoger ligt dan de boete die aan grote financiëel draagkrachtige bedrijven als XS4ALL en Ziggo werd opgelegd, is elke proportionaliteit zoek. De rechtbank heeft hier duidelijk verzuimd om een proportionele boete op te leggen. Het effect van het besluit van de rechtbank is een keuze tussen de politieke boodschap uitdragen en een faillisement.

Open vizier
De partij ziet deze gang van zaken als een evidente misslag en een onaanvaardbare aanslag op de democratische rechtsstaat. Wanneer burgerrechten in het geding zijn, mag de rechtbank niet toestaan dat er niet met open vizier gestreden wordt. Aanvullende eisen Ook verzet de Piratenpartij zich tegen de ongefundeerde aanvullende eisen die ook onder dreiging van executie van het boetebeding worden gesteld en zal de rechter verzoeken deze te vernietigen. De Piratenpartij heeft er alle vertrouwen in in haar juridische gelijk en democratische recht te staan. Zodra een definitieve datum en tijd voor de zitting is vastgesteld zullen wij dit op het blog (www.piratenpartij.nl) melden. Daar zal ook de dagvaarding te vinden zijn.

Over Piratenpartij Nederland
De Piratenpartij is een in 2006 opgerichte politieke partij die wereldwijd streeft naar bescherming van burgerrechten en -vrijheden; vrij gebruik van, en toegang tot, informatie en technologie; en transparantie van het politieke bestel, overheden en andere machtsconcentraties. De Piratenpartij streeft binnen deze context naar een open samenleving waarin het bevorderen en delen van innovatie, cultuur, wetenschap en onderwijs centraal staan. De Piratenpartij is aangesloten bij de Pirate Parties International (PPI). Deze in Brussel gevestigde Non-Gouvernementele Organisatie (NGO) heeft als doel de ruim veertig nationale piratenpartijen te ondersteunen.

https://www.piratenpartij.nl/


Deel: ' piraten openen tegenaanval op Stichting BREIN '
Lees ook