Tweede NEIMED KR!MPLEZING: Leegstand als kapitaal


HEERLEN, 20100823 -- Op donderdag 2 september vindt de tweede NEIMED Kr!mplezing plaats tijdens Cultura Nova in Schunck in Heerlen. De tweede editie staat in het teken van Leegstand als kapitaal. De jaarlijkse lezingenreeks neemt in een mix van wetenschap, cultuur en culinair netwerken het fenomeen bevolkingsdaling op verrassende wijze onder de loep.

Krimpende regio's en steden zijn in transitie. Demografische ontwikkelingen als bevolkingsdaling, ontgroening en vergrijzing hebben een diepgaande en ingrijpende invloed op de wijze waarop de huidige samenleving is ingericht. Met een dalende bevolking wordt stilaan ook de leegstand prominenter zichtbaar. Want met minder mensen, komt uiteindelijk ook minder consumptie. Die leegstand is voor velen een teken van verloedering en het begin van het einde. Wellicht is het tijd voor een nieuw kader. Een kader waarbinnen leegstand niet als achteruitgang wordt geduid, maar als kapitaal. Een nieuwe kijk op de stad vanuit een krimp-perspectief. Leegstand kan een tijdelijke invulling krijgen, cultureel of zakelijk. De stad wordt veranderlijk. Flexibel of vloeibaar, in elk geval kan het concept van tijdelijke invulling van ruimte in een stad een kans zijn voor een Stad.

Dit jaar gaat de eer van de Lezing naar Terry Schwarz van het Shrinking Cities Institute. In Cleveland is zij betrokken bij Pop Up City; initiatieven voor tijdelijk gebruik. Ze is interim directeur van Cleveland Urban Design Collaborative. Dit instituut, onderdeel van Kent State University, houdt zich bezig met het verbeteren van stedelijke ruimte. Zij stelt in haar lezing het concept van tijdelijkheid centraal als een van de manieren om leegstand als nieuw verworven kapitaal te gebruiken. Vanuit theoretisch en praktisch oogpunt zal ze de kansen die deze stedelijke trend kan bieden belichten. Na de lezing is ruimte voor vragen.

De lezing van Terry Schwarz staat niet op zich, maar haakt aan bij lokale ontwikkelingen en een thematisch randprogramma. Voorafgaand aan de Lezing zal Tim Prins zijn project STAD.preparaat presenteren en Maurice Hermans een presentatie over Heerlen als stad in Beta. In het project STAD.preparaat wordt onderzoek gedaan naar nieuwe strategien om perforatie van het stadscentrum en verarming van het leefmilieu tegen te gaan in het licht van de krimp. Ook tijdens deze 2e editie zal de curator 'food' van Schunck* een krimp 5 gangen diner verzorgen. Ter afsluiting van dit symposium wordt in samenwerking met Cultura Nova en Newseum Schunck* een toepasselijk cultureel avondprogramma aangeboden.

PROGRAMMA
14.30u ontvangst
15.00u welkom door dr. Nol Reverda - wetenschappelijk directeur NEIMED
Nol Reverda is wetenschappelijk directeur van NEIMED.
* www.neimed.nl
15.20u presentatie STAD.Preparaat door Tim Prins, architect
Met het onderzoek Stad.Preparaat wil Tim Prins strategien ontwikkelen voor stedelijke ontwikkeling onder demografische onderdruk en ruimtelijke overvloed. * https://www.studiostad.eu
15.40u introductie "Heerlen in beta" door Maurice Hermans
Als onderzoeker en onderzoeker is Maurice Hermans geinteresseerd in de rol van lokale creatieve economie in processen van demografische krimp.
* www.krimpmanifest.nl
16.00u krimp lezing Terry Schwarz, Kent State University
Vanuit de ervaring die Terry Schwarz (directrice CUDC) opdeed met projecten als 'Pop up city' en het door opgerichte Shrinking Cities Institute geeft zij inzicht in de kansen van tijdelijk gebruik. * www.cudc.kent.edu
17.00u vragensessie met publiek
17.15u krimp 5 gangen diner door Jeffrey Kuckelkorn
Jeffrey Kuckelkorn is de Curator Food van Schunck*
* www.restaurantvijfpuntnul.nl
19.00u introductie op de tentoonstelling rondom John Cage in Schunck*
20.30u pianoconcert: Buch der Klnge - intro in situ
Op de 6e verdieping van de Q-park parkeergarage aan de Putgraaf wordt het muziekstuk Buch der Klnge van Hans Otte uitgevoerd door pianist Bobby Mitchell in een productie van intro in situ. * www.culturanova.nl/nl/artiesten2010/introinsitu

NEIMED is het Nederlandse kennisinstituut voor de maatschappelijke effecten van demografische krimp.


Deel: ' Tweede NEIMED KR!MPLEZING Leegstand als kapitaal '
Lees ook