Kritische evaluatie vredesmissies door Jan Pronk en Michael Pugh


NIJMEGEN, 20130313 -- Internationale vredesmissies slagen er vaak niet in om werkelijk vrede te brengen. Ook vergen ze soms fors geweld en kunnen ze negatieve neveneffecten hebben. Kan echte vrede wel bereikt worden door interventie van buitenaf? Zijn vredesmissies een verkapte vorm van neokoloniale inmenging? Zijn er alternatieven? Jan Pronk en Micheel Pugh geven hun kritische mening. Donderdag 11 april 2013, 20.00 - 22.00 uur, Collegezalencomplex Radboud Universiteit Nijmegen, Mercatorpad 1.

Jan Pronk is oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Hij werkte onder meer als hoofd van de VN-vredesmissie in Soedan.

Michael Pugh is hoogleraar Peace and Conflict Studies aan de University of Bradford (UK) en visiting professor aan het CICAM, Centrum voor Internationaal Conflict- Analyse en Management van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is een expert op het gebied van vredesmissies en wederopbouwproblematiek in oorlogsgebieden.

Willemijn Verkoren, politicoloog, historica en hoofd van het CICAM, leidt het gesprek.

De voertaal is Engels

Deelname € 9,50 | medewerkers en alumnipashouders RU € 7,- | studenten

gratis | Meer informatie en inschrijven op www.ru.nl/sp/peacemissions

Dit is een activiteit van het Soeterbeeck Programma en het CICAM van de Radboud Universiteit Nijmegen.


Deel: ' Kritische evaluatie vredesmissies door Jan Pronk en Michael Pugh '
Lees ook