Onderwijs Banometer 3e kwartaal


Lerarentekort loopt verder op

ROTTERDAM, 20111012 -- Ten opzichte van het derde kwartaal in 2010 is het aanbod in onderwijsvacatures weer verder toegenomen. De vraag naar docenten Wiskunde nam zelfs met 47 procent toe. Het Ministerie van OC&W waarschuwt dat het tekort de komende jaren nog verder zal toenemen. Deze gegevens zijn gebaseerd op het totaal aantal geplaatste vacatures bij MeesterBaan van 1 juli 2011 t/m 30 september 2011.

De top 10 vergeleken met vorig jaar

Het derde kwartaal kent iets minder grote aantallen dan het tweede, maar het aantal vacatures in de diverse vakgebieden blijft hoog. Zo waren er in het derde kwartaal nog 94 vacatures voor docent Nederlands, een groei bij MeesterBaan van 22 procent tov 2010. De vraag naar docenten Engels nam toe met 39 procent tot 89 vacatures en Wiskunde zelfs met 47 procent (!) tot 85 vacatures.

Het lerarentekort loopt nog verder op

Dat het lerarentekort nog verder zal toenemen blijkt uit de op Prinsjesdag gepubliceerde “Nota Werken in het onderwijs 2012”. Daarin wordt gesteld dat de tekorten tot 2016 nog verder toenemen. Het lerarentekort doet zich hoofdzakelijk voor in het voortgezet onderwijs. In deze sector gaat een groei in het aantal leerlingen gepaard met een grote uitstroom van leraren. De tekorten worden niet verwacht in het primair en middelbaarberoepsonderwijs. De verwachting is dat pas na 2017 in het primair onderwijs knelpunten zullen ontstaan.

Over MeesterBaan

MeesterBaan is één van de grootste vacaturebanken voor het onderwijs. Dagelijks zorgt MeesterBaan voor een snelle invulling van de vacatures op scholen. MeesterBaan heeft maandelijks 125.000 bezoekers en meer dan 40.000 kandidaten ingeschreven. Werkzoekenden worden per e-mail geïnformeerd over de vacatures die aan hun voorkeuren voldoen.


Deel: ' Onderwijs Banometer 3e kwartaal '
Lees ook